Fotogalerija

Fotografije naših aktivnosti, susreta, i sekcija unutar naše organizacije. U skladu sa načelom da jedna fotografija vredi više od hiljadu reči, svaku našu aktivnost uvek propratimo sa fotografijama.

Kongres nemačkih organizacija iz 12 zemalja u Subotici. Domaćin konferencije bio je Nemački narodni savez. Plenarna sednica u amfiteatru Otvorenog Univerziteta.
Svečana akademija Nemačkog narodnog saveza u Gradskoj kući u Subotici

Jačanje identiteta kroz maternji jezik. Za ostvarenje tog cilja imamo još od osnivanja 1996. godine do danas i besplatne kurseve nemačkog jezika za naše članove i simpatizere.

Poštuj svoje korene i tradiciju!