Nemački narodni savez

Osnivanje

Osnivačka skupština Nemačkog narodnog saveza (u daljem tekstu NNS) održana je 18. 01. 1997 godine. Usvojen je Statut i tajnim glasanjem je izabrano rukovodstvo.
Za predsednika je izabran Rudolf Weiss, profesor istorije iz Subotice. Rukovodstvo čini predsednik, predsedništvo i nadzorni odbor. Savet NNS je sastavljen od stručnjaka raznih profila i pomaže savetima u odlučivanju predsedništva. NNS ima sekretara i blagajnika.
Sedište NNS je u Subotici. Registrovan je kod nadležnog organa MUP-a 21. 03. 1997. godine. Kao kulturna i interesna organizacija Nemaca u Vojvodini i Srbiji, NNS nema političkih pretenzija.