Dokumenti

Osnovni ciljevi

 • Očuvanje nacionalnog identiteta.
 • Negovanje nemačkog maternjeg jezika, kulture i tradicije.
 • Savez treba da je mesto za druženje i upoznavanje ne samo gradjana nemačke narodnosti, već i svih koji simpatišu nemački jezik i kulturu.
 • Savez je otvoren za sve, bez obzira na versku, nacionalnu ili strukovnu pripadnost.
 • Očuvanje nemačkih kulturnih spomenika, crkvi i kapelica kao i još nepreoranih nemačkih grobalja u Vojvodini.

 

STRATEŠKI CILJEVI NEMAČKOG NARODNOG SAVEZA

 1. Tražimo od Savezne Republike Nemačke (u daljem tekstu SRN) da se olakša procedura iseljenja za ljude nemačkog porekla u SRN - tražimo uprošćavanje i skraćivanje procedure za tzv. „kasne preseljenike“ i ubrzanje postupka dobijanja nemačkog državljanstva.
 2. Tražimo od SRN da se onima koji ostaju dodeli nemačko državljanstvo kao što je to i Mađarska uradila za Mađare van Mađarske. Nemačka je to uradila za Nemce u Poljskoj i Češkoj pa to isto tražimo i mi ovde u Srbiji za pripadnike naše zajednice.
 3. Od Republike Austrije tražimo da onim pripadnicima nemačke nacionalne manjine koji to žele i to pismeno zatraže, omogući sticanje austrijskog državljanstva. Naš zahtev je u skladu sa zahtevom Nemaca iz Južnog Tirola koji su takođe pokrenuli ovo pitanje. Postoji istorijska analogija dve regije. Južni Tirol je do kraja I Svetskog rata kao i teritorija današnje Vojvodine bio deo Austro-Ugarskog carstva. Naši su preci takođe bili državljani Austro-Ugarske kao i stanovnici Južnog Tirola.
 4. Za studente koji su pripadnici nemačke nacionalne manjine tražimo stipendije za školovanje u Nemačkoj ili Austriji.
 5. Svaki učenik nemačkog porekla treba da dobije na početku školske godine pomoć iz Nemačke u školskom materijalu kao i knjige i materijale za učenje nemačkog jezika. Mađarska ,na primer, po ovom principu svakom učeniku daje određeni iznos u evrima na početku svake školske godine.
 6. Nemačka vlada treba da prekine praksu slanja humanitarnih paketa u vidu prehrambenih proizvoda kao i sredstava higijene pripadnicima nemačke zajednice u Srbiji. Tražimo da se pomoć isplati direktno na račun primaoca. Bez ikakvog posrednika u isplati. To će pomoći da se izbegnu negativne pojave koje su se dosad javljale prilikom podele humanitarnih paketa.
 7. Nemačka država treba da poveća sredstva pomoći organizacijama nemačke manjine. O visini odobrenih sredstava treba pravovremeno informisati nemačka udruženja da mogu realno planirati aktivnosti za narednu godinu. Negovanje nemačkog jezika, kulture i običaja rade razna udruženja Nemaca po mnogim mestima Vojvodine. Teškoće u navedenim aktivnostima im predstavlja hroničan nedostatak materijalnih sredstava.
 8. Tražimo od nadležnih u Nemačkoj da se pomeri datum kod određivanja prava za isplatu obeštećenja nemačkim logorašima i prisilnim radnicima koji su stradali samo zbog svog porekla. Rok od 27.11.2015. nije fer prema stradalnicima nemačkog porekla. Uslov da pomoć mogu dobiti samo oni koji su doživeli 27.11.2015 (ili njihovi naslednici ukoliko je predak tj. žrtva bila živa spomenutog datuma) je apsolutno nerealan. Oni koji su 1944 odvedeni sa recimo 15 godina u logor za Nemce, 2015.godine su imali već 86 godina. Naravno da mnogi nisu doživeli tu dob i zaista nije fer ni prema žrtvama ni prema njihovim potomcima povući takvu vremensku granicu. Za žrtve prisilnog rada drugih nacionalnosti Nemačka je povukla granicu u godini 1999. Neshvatljivo nam je da je prema nemačkim žrtvama ta granica 2015. Naše su žrtve morale doživeti čak 2015. godinu. Kod ostalih je to 16 godina kraći rok. Tražimo da se ovaj neshvatliv uslov hitno promeni.
 9. Nemačka i Austrija treba i da maksimalno podrže investicije nemačkih i austrijskih firmi u Republici Srbiji, kao i pomoć preduzetnicima nemačkog porekla da se povežu sa firmama iz Nemačke i Austrije. Time će se stvoriti nova radna mesta kao i veća mogućnost zaposlenja ljudi nemačkog porekla koji su u startu u prednosti zbog svog znanja nemačkog jezika. Time će se pružiti perspektiva mladima pa će se i smanjiti broj onih koji planiraju da se isele.
 10. Nemačka i Austrija treba da pruže stručnu i pravnu pomoć da Srbija pitanje restitucije i rehabilitacije reši na brz i pravedan način u skladu sa evropskim propisima i normama.
 11. Nemački narodni savez vidi kao svoj strateški interes da Nemačka i Austrija imaju dobre odnose i uspešnu saradnju sa Republikom Srbijom na svim poljima.

12. Nemački narodni savez vidi ulogu nemačke nacionalne manjine kao most saradnje između država iz kojih potičemo i države u kojoj živimo.

 

Više informacija o Nemačkom narodnom savezu uz tekst i fotografije:

www.facebook.com/nemciusrbiji

www.instagram.com/donauschwaben

E-mail: onlineschwaben@gmail.com

Broj mobilnog telefona: 064 152 7 152

Iz Statuta

 • Član 1.: Savez je nepolitička, vanpartijska i nezavisna organizacija.
 • Član 7.: Članovi su dužni da se suprotstavljaju svim vidovima rasne, nacionalne ili verske netrpeljivosti. Savez će razvijati saradnju sa svim narodima i narodnostima koji žive u Srbiji i šire.
 • Član 8.: Savez deluje kao jedinstvena organizacija. U okviru Saveza mogu se osnivati podružnice za pojedina mesta ili područja. Podružnicu može osnovati najmanje deset članova iz pojedinih mesta ili područja. Odluku o osnivanju donosi predsedništvo Saveza na zahtev najmanje deset zainteresovanih. Odluku predsedništva obavezno potvrđuje skupština Saveza.
 • Član 10.: Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem članarine. Član Saveza je dužan da se pridržava Statuta, da se zalaže za ostvarivanje ciljeva zacrtanih Statutom i da redovno plaća članarinu. Članska knjižica se izdaje tek kada skupština Saveza potvrdi prijem u članstvo.