Dobro došli na sajt Nemačkog narodnog saveza!

Osnivanje

Osnivačka skupština Nemačkog narodnog saveza (u daljem tekstu NNS) održana je 14. 12. 1996 godine. Usvojen je Statut i tajnim glasanjem je izabrano rukovodstvo.
Za predsednika je izabran osnivač NNS-a Rudolf Weiss, profesor istorije iz Subotice. Rukovodstvo čini predsednik, predsedništvo i nadzorni odbor. Savet NNS je sastavljen od stručnjaka raznih profila i pomaže savetima u odlučivanju predsedništva.
Sedište NNS je u Subotici. Registrovan je kod nadležnog organa Ministarstva i MUP-a 21. 03. 1997. godine. Kao kulturna i interesna organizacija Nemaca u Republici Srbiji, NNS nema političkih pretenzija.